Gratis verzending vanaf €75 Gratis verzending vanaf €75 Gratis verzending vanaf €75 Gratis verzending vanaf €75 Gratis verzending vanaf €75 Gratis verzending vanaf €75
  • logo instagram logo facebook contacteer ons

Cookiebeleid Eva Mouton

Eva Mouton hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Met dit cookiebeleid (hierna “Cookiebeleid”) wenst Eva Mouton duidelijk en transparant te zijn over wat er gebeurt als zij uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, in dit geval wanneer Eva Mouton cookies en sociale media plug-ins of andere soorten van traceringstechnologieën plaatst op uw apparaat.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt (www.evamouton.be) (hierna de “Website”).  Cookies helpen Eva Mouton om verschillende dingen te doen, zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op haar website of het meten van hoe bezoekers zoals u haar website gebruiken.WIE IS EVA MOUTON?

“Eva Mouton” verwijst in dit Cookiebeleid naar:              

Studio Soso vof
Boomstraat 42
9000 Gent           
België
Ondernemingsnummer 0649.702.634                   
RPR Gent, afdeling Gent                
eva@evamouton.be

Studio Soso vof is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt – “verwerken”) van uw persoonsgegevens.             

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva Mouton, dan kan u altijd contact opnemen met Eva Mouton via het contactformulier op de Website of het e-mailadres eva@evamouton.be.

Als u niet tevreden bent met de reactie van Eva Mouton, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.               WELKE COOKIES GEBRUIKT EVA MOUTON EN WAAROM?                 

Wanneer u de Website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

Naam cookie

Hoe lang een cookie op uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

Doel

PHPSESSID

Sessiecookie

Deze cookie bewaart informatie met betrekking tot de sessie van de gebruiker.

UseCookie

1 jaar levensduur

Deze cookie onthoudt jouw keuze in  de cookiebanner.

_ga
_gat
_gid

2 jaar levensduur
1 minuut
1 dag

Dit zijn Google Analytics cookies die Eva Mouton in staat stellen om te meten en te bepalen hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken.

ml_Language

Sessiecookie

Deze cookie onthoudt jouw taalvoorkeur.


Eva Mouton is verplicht PHPSESSID, UseCookie en ml_Language cookie te plaatsen. U kunt niet kiezen of Eva Mouton deze cookies wel of niet gebruikt, omdat ze verplicht zijn voor de werking van de Website.
Voor de _ga, _gat en _gid cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.
U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies     
Safari: https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac    
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences     
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl  
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq  WELKE SOCIALE MEDIA PLUG-INS GEBRUIKT EVA MOUTON EN WAAROM?              

Eva Mouton gebruikt een Instagram plug-in om de afbeeldingen die zij deelde op Instagram te kunnen integreren op de Website. De Website bevat dus ingebedde elementen van Instagram. Het gaat om inhoud die bij Instagram opgeslagen is, maar die op, in of via de Website van Eva Mouton wordt getoond. Instagram kan bijgevolg via de Website van Eva Mouton persoonsgegevens van u verzamelen. Eva Mouton heeft geen invloed op wat Instagram hiermee doet. Voor meer informatie over deze sociale media plug-in verwijst Eva Mouton naar het privacy- en cookiebeleid van Instagram.
Voor deze sociale media plug-in heeft Eva Mouton uw voorafgaande toestemming nodig.
U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door onder de Instagram-feed onderaan de Website te klikken op ‘Ik wens geen ingevoegde content uit sociale media te zien’. Merk echter wel op dat u bepaalde inhoud van de Website niet zal kunnen zien wanneer u geen toestemming geeft voor deze sociale media plug-in.MET WIE DEELT EVA MOUTON UW PERSOONSGEGEVENS?

Eva Mouton deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

  • logistieke en postbedrijven (zoals Bpost) die haar in staat stellen uw bestelling of aankoop bij u te bezorgen;

  • financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders die haar in staat stellen uw betaling te verwerken;

  • onderaannemers van Eva Mouton met wie zij een overeenkomst heeft en die haar helpen de Website, de webshop en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;

Eva Mouton deelt uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder uw expliciete toestemming hiervoor. Merk echter op dat als u de sociale media van Eva Mouton gebruikt, als u toestemt met de weergave van inhoud uit sociale media op de Website, of als u een gsm-cover koopt via www.casecompany.be, uw persoonsgegevens ook verwerkt worden door deze sociale mediaproviders en the Case Company (nl. MonkeyMonkey bvba). 
Eva Mouton heeft het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte.     HOE LANG BEWAART EVA MOUTON UW PERSOONSGEGEVENS?

Wat betreft de statistische cookies worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt op het eerste moment van verzameling. Daarna maakt Eva Mouton onmiddellijk gebruik van de anonimiseringsfuncties van Google Analytics om ervoor te zorgen dat alle informatie die via cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd.
Houd er echter rekening mee dat de _ga, _gat en _gid cookie op uw apparaat blijven gedurende de gehele aangegeven levensduur (tenzij u ze handmatig verwijdert). Elke keer dat u de Website bezoekt, worden deze cookies opnieuw verzameld.
Wat betreft de Instagram plug-in worden uw persoonsgegevens verwerkt tot zolang u uw toestemming intrekt door onder de Instagram-feed onderaan de Website te klikken op ‘Ik wens geen ingevoegde content uit sociale media te zien’.WAT DOEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?          

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die Eva Mouton verwerkt zeer belangrijk voor Eva Mouton. Eva Mouton heeft ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouwen en processen veilig zijn en blijven. Zie hierover meer in het Privacybeleid: https://evamouton.be/Privacy-statement.


WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?             

Wanneer Eva Mouton uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Merk echter op dat wanneer het persoonsgegevens betreft die via cookies worden verwerkt, wij deze onmiddellijk anonimiseren. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, dus er kunnen geen rechten meer worden verleend. Lees meer over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens in het Privacybeleid: https://evamouton.be/Privacy-statement
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva Mouton, kunt u altijd contact met Eva Mouton opnemen via het online contactformulier of via eva@evamouton.be. Als u niet tevreden bent met Eva Mouton’s antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Accepteer geselecteerde cookies